Merkur

Arbeidsoppgaver

Oppgaver er under arbeid!

Oppgave

 

Oppgave 1
En bedrift kan produsere fire produkter A, B, C og D. Vi får følgende opplysninger:
 

 
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Produkt D
Direkte materialkostnader
kr 90
kr 150
kr 170
kr 350
Direkte lønn
kr 60
kr 70
kr 180
kr 190
Indirekte variable enhetskostnader
kr 30
kr 60
kr 90
kr 100
Indirekte faste enhetskostnader
kr 50
kr 60
kr 60
kr 120
Salgspris
kr 260
kr 400
kr 600
kr 620
Maskintimer
1 timer
2,5 timer
3 timer
0,5 timer

 
 
a     Forutsett at bedriften har tilstrekkelig kapasitet. Hvilke produkter bør bedriften produsere?
 
b     Hvordan vil du rangere produktene dersom det er knapphet på råmaterialer?
 
c     Hvordan vil rangeringen bli dersom det er knapphet på maskintimer?
 
d     Forutsett at arbeidskraft er knapp faktor. Hvilket produkt vil det da være mest lønnsomt å produsere?
 
 
Oppgave 2
En bedrift har valget mellom å produsere varene Uno, Due eller Quattro. Vi har følgende opplysninger om de tre produktene:
 
                                                                                              Uno                 Due     Quattro
       Pris                                                                                 500                  260                  800
       Variable kostnader per enhet (VEK)                             300                  200                  500
       Råstofforbruk per enhet                                               1,6 kg              0,4 kg              2,5 kg
 
 
Bedriften har begrenset tilgang på et råstoff som den trenger til produksjonen. Det er bare mulig å skaffe 16 200 kg av dette råstoffet per år.
 
a     Foreta nødvendige beregninger for å finne ut hvilket av de tre produktene det vil være mest lønnsomt for bedriften å produsere.
 
b     Beregn overskuddet når du får vite at de faste kostnadene utgjør kr 1 680 000.

Oppgaver

Arbeidsoppgaver
© Cappelen Damm AS