Merkur

Arbeidsoppgaver

oppgavene er ikke ferdig bearbeidet

Oppgave

 1. Forklar forskjellen mellom en kostnad, en utgift og en utbetaling.
   
 2. Avgjør hva som er kostnad, utgift og utbetalinger i følgende tilfeller:
 • Vi har brukt råvarer for kr 65 000 i produksjonen.
 • Vi har kjøpt ny maskin for kr 300 000.
 • Vi har betalt husleie for inneværende måned og de neste tre månedene med til sammen kr 16 000.
 1.  Forklar forskjellen på driftsavhengige og driftsuavhengige faste kostnader.
 2. Hva menes med sprangvis faste kostnader?
 3. Forklar hva som menes med irreversible faste kostnader.
 4. Hvorfor er kurven for faste kostnader per enhet alltid fallende?
 5. Forklar hvordan en typisk kurve for VTK ser ut.
 6. Hva menes med proporsjonale, overproporsjonale og underproporsjonale variable kostnader? Gi eksempler.
 7. Hva menes med kostnadsoptimal produksjonsmengde?
 8. Forklar hvorfor vi finner kostnadsoptimal produksjonsmengde der SEK krysser DEK.

Oppgaver

Arbeidsoppgaver
© Cappelen Damm AS