Merkur

Eksempel på prisdifferensiering

Ruter AS står for drift og administrasjon av sporveiene og bussene i Oslo.

Oppgave

  1. Gå inn på nettsiden til Ruter AS og undersøk hvordan produktene er priset. Gi en oppsummering.
  2. Gjør rede for hvorfor du tror Ruter prisdifferensierer på akkurat denne måten.

 

Oppgaver

Eksempel på prisdifferensiering

Ressurser

Ruter AS

http://www.ruter.no

© Cappelen Damm AS