Merkur

Praktisk oppgave

 

Tenk deg at du importerer og markedsfører flere forskjellige joggedresser. Ditt overordnede mål er å nå et størst mulig marked. Det er naturlig nok flere potensielle målgrupper for joggedressene, men problemet er at hvert enkelt segment har forskjellige kriterier som de vurderer joggedressene etter. Noen mennesker er for eksempel aktive idrettsutøvere, og de vurderer joggedresser på en annen måte enn folk som bare bruker dem til grilling. Pris og merke er også viktige kriterier for mange mennesker. Du har nå fått kjennskap til begrepet prisdifferensiering og vurderer det som et godt virkemiddel for å øke salget.

 

 

Oppgave

 

a Sett opp forskjellige målgrupper for joggedresser, og vurder hvilke muligheter du har for å gjennomføre prisdifferensiering.

b Gi forslag til minst tre forskjellige prisdifferensieringstiltak for joggedressene. Du må huske på å forklare hvordan det skal gjennomføres i praksis.

© Cappelen Damm AS