Merkur

Prisdifferensiering

 

Prisdifferensiering
Prisdifferensiering vil si at bedriften har ulik pris til forskjellige segmenter i markedet. Det innebærer for eksempel at folk som bor i Sverige, betaler en annen pris for produktet enn folk som bor i Norge, eller at pensjonister får lavere pris enn andre. Et viktig kriterium for å kunne gjennomføre prisdifferensiering er at man kan holde de forskjellige markedssegmentene klart atskilt, enten geografisk eller ved andre definerte segmenteringskriterier. Det er selvsagt også avgjørende at konkurranseforholdene er slik at man selv kan styre prissettingen. Det er en markedsorientert tankegang som gjør at bedriften tar i bruk prisdifferensiering. Kort fortalt er hensikten med prisdifferensiering å få kundene til å betale mest mulig for produktet. De som er villige til å betale mer møter en høyere pris enn de som er villige til å betale mindre. Vi skal se nærmere på følgende typer av prisdifferensiering:
 
  • segmentstyrt prisdifferensiering
  • geografisk styrt prisdifferensiering
  • bruksstyrt prisdifferensiering
  • tidsstyrt prisdifferensiering

 

Segmentstyrt prisdifferensiering
Med segmentstyrt prisdifferensiering bruker bedriften forskjellig pris avhengig av hvem som kjøper produktet. I Norge har vi barnepriser og pensjonistpriser på kollektivtransport. Andre eksempler er soldater som har spesialpriser på en rekke tjenester. Mange bedrifter gir spesialpriser til sine egne ansatte eller til dem som er i familie med ansatte. En bransje som i stor grad benytter seg av segmentstyrt prisdifferensiering, er forsikringsbransjen. Her har man for eksempel spesielle priser (premier) for skadeforsikring på bil for ungdom under en viss alder (ofte 23 år).
 
Geografisk styrt prisdifferensiering
Geografisk styrt prisdifferensiering benyttes når produktet blir tilbudt til forskjellige priser avhengig av by, region (flere fylker) eller land. Ofte har større selskaper tilnærmet monopol på produktet sitt i Norge og kan dermed ta en høy pris. I utlandet kan vi tenke oss at konkurransen er hardere, slik at bedriften må prise produktene sine lavere der. Ofte fremtvinger dessuten distribusjonskostnader forskjellige priser avhengig av hvor i landet produktet selges. Grønnsaker er gjerne dyrere i Nord-Norge enn ellers i landet på grunn av transportkostnadene leverandørene har.

 

Bruksstyrt prisdifferensiering
Bruksstyrt differensiering vil si at prisen bestemmes ut fra hvordan produktet brukes. Hvis en bil skal benyttes som taxi, vil prisen på bilen være helt annerledes enn om du kjøper den for å benytte den til transport av deg selv, dine venner og din familie som privatperson. Bankkunder betaler gjerne forskjellig pris når de selv overfører penger gjennom nettbanken, og når de kommer til bankskranken og lar en funksjonær gjøre jobben.
 
 
Tidsstyrt prisdifferensiering
Tidsstyrt prisdifferensiering er en svært vanlig metode. Ved å gjøre prisen avhengig av tidspunktet for kjøpet vil selgeren kunne skaffe seg flere fordeler. En fordel er å skape en jevnere kundeetterspørsel. Det gjør det enklere å planlegge hvor mange ansatte bedriften har behov for.
 
Eksempel
Noen bompengestasjoner har rushtillegg mellom klokken 07.00 og 08.30. Hensikten er å redusere antallet bilister som da etterspør tjenesten, og dermed få mindre trafikk i rushtiden om morgenen.
 
Peppes Pizza og andre tilsvarende restauranter har gjerne lavere priser på maten hvis du spiser på dagtid, for eksempel kan du kanskje spise så mye pizza du vil for 90 kroner til lunsj. Dette skjer fordi restaurantene normalt har flest besøkende om ettermiddagen.
 
Reiselivsbransjen bruker ofte tidsstyrt prisdifferensiering. I sommerferien er prisene høyere enn utenfor ferietiden. Reiseselskapene vet at etterspørselen etter feriereiser er størst i juli, fordi da har folk flest ferie. Samtidig har de fleste fått utbetalt feriepengene sine og har god råd.
 


 

ForrigeNeste
© Cappelen Damm AS