Merkur

Repetisjonsoppgaver

Oppgave

 

  1. Gjør rede for hva som ligger i begrepet globalisering.
  2. Hvordan påvirkes du daglig av globaliseringen? Gi fem ulike eksempler.
  3. Hva menes med at globalisering er en prosess?
  4. Gi eksempler på ”politisk globalisering”.
  5. Hvorfor driver vi med internasjonal handel?
  6. Gjør rede for to problemer som kan oppstå ved internasjonal handel.
  7. Er globalisering en fordel eller ulempe for miljøet? Forklar.
  8. Taper de fattige landene på handel?
  9. Hva menes med proteksjonisme? Gi eksempler.

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS