Merkur

Diskusjonsoppgaver

Diskuter utsagnene

Oppgave

 

 

  • ”Globalisering gjør at kulturelle forskjeller mellom land forsvinner. På sikt vil vi alle snakke samme språk, gå i de samme klærne og høre på den samme musikken.”
  • ”Globalisering er først og fremst til fordel for de rike landene.”
  • ”Globalisering kan bidra til å redusere konfliktene i verden.”

Oppgaver

Diskusjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS