Merkur

Konflikter i skolen

Oppgave

 

  1. Gi eksempler på konflikter du har opplevd i skolen.
  2. Hva slags type konflikter var det snakk om?
  3. Gjør rede for hvordan konfliktene ble løst. Dersom konfliktene ikke ble løst gjør du rede for hvorfor det ikke skjedde noe.
  4. Er det ting som kunne vært gjort på en annen måte for å løse konfliktene på en bedre måte? Hvordan?
  5. Hvilke regler og normer (skrevne og uskrevne) finnes det i skolen? Hvordan bidrar disse til å holde konfliktnivået nede?

Oppgaver

Konflikter i skolen
© Cappelen Damm AS