Merkur

Repetisjonsoppgaver

Oppgave

 

  1. Er konflikter i organisasjoner alltid negativt? Forklar.
  2. Hvorfor kan en organisasjon helt uten konflikter oppleves som lite motiverende for de ansatte?
  3. Gi eksempler på tre ulike mellommenneskelige konflikter og individuelle konflikter.
  4. I en bedrift oppstår det en konflikt når det kjøpes inn nye printere og ikke ny kaffemaskin. Hva slags konflikt er dette et eksempel på?
  5. Markedssjefen i en bedrift mener det er realistisk at bedriften oppnår en vekst på 8 % neste år. Administrerende direktør er ikke fornøyd med dette og mener bedriften må jobbe for å oppnå 14 % vekst, Hva slags konflikt er dette et eksempel på?
  6. Gjør rede for de fire ulike fasene i en konflikt. Bruk et eksempel for å illustrere fasene.

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS