Merkur

Repetisjonsoppgaver

Oppgave

 

  1. Hvem er bedriftens interessenter?
  2. Har alle bedrifter de samme interessentene?
  3. Gi en oversikt over interessentene til Mc Donald’s, SAS og Platekompaniet.
  4. Finn et eksempel på en bedrift som er flink til å bruke media i markedsføringen sin.
  5. Gi et eksempel på hvordan en leverandør kan være en viktig interessent.
  6. Hva menes med ”det offentlige”? På hvilken måte er det offentlige en interessent for bedrifter?
  7. Hvorfor tar mange bedrifter hensyn til hva offentligheten mener? (Utover de lover og regler som gjelder)

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS