Merkur

Diskusjonsoppgaver

Oppgave

 

  • Hvorfor har media utviklet seg til å bli en så viktig interessent for mange bedrifter?
  • Hvem er viktigst for bedriften, ledelsen eller de ansatte?
  • I fremtiden vil offentligheten sørge for at bedrifter blir mer miljøvennlige. Diskuter.

Oppgaver

Diskusjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS