Merkur

Diverse oppgaver

Oppgave

  1. Er nok nok at en bedrift rapporterer om økonomien i bedriften? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  2. Hvem har interesse av å vite hvordan bedriften forholder seg til miljøet?
  3. Hvorfor er miljørapportering viktig?
  4. Hvilke retningslinjer bør bedriften følge når den skal utarbeide etiske retningslinjer?
  5. Gi eksempler på hva det vil si at bedriften tar samfunnsansvar.
  6. Bruk nettet til å finne tre norske bedrifter som har publisert etiske retningslinjer på bedriftens nettsider.
  7. Gjengi i korte trekk hva disse retningslinjene går ut på.
  8. Hvorfor tror du bedriften publiserer disse retningslinjene på nettsidene sine?

Oppgaver

Diverse oppgaver
© Cappelen Damm AS