Merkur

Diskusjonsoppgaver

Oppgave

 

  1. Burde det være forbudt å selge farlige produkter? Diskuter og gi eksempler på tre produkter du mener burde vært forbudt. Diskuter også hvordan man kan trekke grenser mellom hva som burde vært lov og selge og hva som burde vært forbudt.
  2. I hvilken grad bør det være opp til bedriftene og bestemme om et produkt er for farlig til å kunne selges? Diskuter.
  3. Er det uetisk av en bedrift å kreve en pris som langt overgår hva en kan forvente ut fra kvaliteten på produktet som selges? Diskuter og gi eksempler.
  4. Er det naturlig at det koster like mye å sende et brev fra Oslo til Drammen som fra Oslo til Narvik? Diskuter.
  5. Drøft påstanden: ”Det burde være fritt frem for alkoholreklame”.

Oppgaver

Diskusjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS