Merkur

Repetisjonsoppgaver

Oppgave

 

  1. Er markedsføring mer enn bare reklame? Forklar.
  2. Hva vil det si at bedriftene presenterer et produktløfte?
  3. Gi et eksempel på en bedrift du mener har brutt produktløftet.
  4. Er det alltid en sammenheng mellom pris og kvalitet? Gi tre eksempler på produkter du mener har en riktig pris i forhold til kvalitet, tre produkter du mener har en rimelig pris i forhold til kvalitet og tre produkter du mener har en for høy pris i forhold til kvalitet.
  5. Lag en liste over ulike miljøtiltak bedriften kan iverksette i forhold til transport av varer og egne ansatte. Ta utgangspunkt i en lokal brødbutikk og en internasjonal kleskjede.
  6. I bilannonser ser vi nå at det oppgis hvor mye skadelige gasser bilen slipper ut. På røykpakker er det kraftige advarsler om skadevirkningene av tobakk. Er det andre produkter som burde hatt slike advarsler? Lag en liste.

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver
© Cappelen Damm AS