Merkur

Gruppeoppgave

Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke norske bedrifter som har rykte på seg som samfunnsansvarlige.

Oppgave

 

Del 1, samle inn data
Det første dere må gjøre er å bestemme hvordan gruppen skal samle inn data. Til denne oppgaven vil det være naturlig å spørre folk på gata, i butikken og lignende. Svarene registreres så i et skjema. Hensikten med denne oppgaven er ikke å foreta en vitenskapelig undersøkelse. Allikevel bør dere på forhånd vurdere hvordan dere på best mulig måte kan gjennomføre undersøkelsen. Dere bør for eksempel forsøke å få et representativt utvalg av befolkningen til å svare på undersøkelsen. Dere bør altså få svar fra mennesker med ulik bakgrunn, alder, kjønn osv. Dere må også bestemme hvor mange svar dere trenger for å få et akseptabelt resultat på undersøkelsen. Det kan være en god idé å finne informasjon om hvordan man gjennomfører slike undersøkelser. Dere må selv bestemme hvordan spørsmålene dere stiller skal formuleres. Men det dere er ute etter er altså å finne ut hvilken norsk bedrift som oppfattes som den mest samfunnsansvarlige. Vær forberedt på å måtte forklare hva dere mener med samfunnsansvarlig overfor de som deltar i undersøkelsen.
 
Del 2, organisere og presentere funnene
Når dere har samlet inn dataene må dere organisere svarene. Ranger bedriftene etter hvor mange ganger de er nevnt. Bruk internett til å finne informasjon om den bedriften som ble nevnt flest ganger. Lag en presentasjon av bedriften. Dere bestemmer selv hva slags informasjon dere velger å ta med i presentasjonen, men dere må selvsagt ta med informasjon om hvordan bedriften jobber med samfunnsansvar. I tillegg til å lese om bedriften på internett kan dere også selv ta kontakt med bedriften.
 
Del 3, sammenligning av resultater
Til slutt skal klassen sammenfatte resultatene sine. Er resultatene til gruppene like eller ulike? Diskuter hva dette betyr i forhold til undersøkelsene som ble foretatt.
 

Oppgaver

Gruppeoppgave
© Cappelen Damm AS