Merkur

Oppgave: Telefonkatalogen

 

Les rapporten før du gjør oppgavene

Oppgave

 

 1. Hva var bakgrunnen for at denne rapporten ble skrevet?
 2. Hvordan var prosjektets problemstilling formulert?
 3. Hvor stort er opplaget av Telefonkatalogen og Gule sider? Hvor mange kataloger produserer Eniro totalt per år?
 4. Hva er forholdet mellom Telenor og Eniro?
 5. Hvordan fungerer reservasjonsløsningen mot telefonkatalogen?
 6. Hvem er det som distribuerer katalogene? Hvordan tror du distribusjonsløsningen påvirker den samfunnsøkonomiske nytten av katalogene?
 7. Sier rapporten noe om hva som skjer med katalogene når de har ”gått ut på dato”?
 8. Beskriv miljøtiltakene som Eniro har iverksatt for å redusere miljøinnvirkningen fra katalogene.
 9. Gjør rede for de miljømessige konsekvensene av produksjonen og distribusjonen av katalogene.  Gjør også rede for eventuelle usikkerhetsmomenter i forhold til evalueringen av de miljømessige konsekvensene.
 10. Hvem er det som bruker katalogene fra Eniro? Gi en oversikt hvor du deler inn i hensiktsmessige grupper.
 11. Hvem har nytte av katalogene?
 12. Drøft hvordan nytten av katalogene kan måles.
 13. Gi en oppsummering av konklusjonene i rapporten.
 14. Diskuter: Konklusjonene i rapporten er objektive fakta.  
 15. Diskuter: Rapporten er bestilt av Eniro, som er produsenten bak telefonktalogen. Hva tror du Eniro ville oppnå ved å bestille en slik rapport? Er det grunner til å tvile på innholdet i rapporten sett i lys av at det er Eniro som er oppdragsgiver?

 

Oppgaver

Oppgave: Telefonkatalogen
© Cappelen Damm AS