Merkur

Diverse oppgaver

Les teksten før du svarer på oppgavene.

Oppgave

 

  1. Hvilke tre virkninger må man ta hensyn til i en samfunnsøkonomisk analyse
  2. Hva er konsumentoverskudd og hvordan beregnes dette?
  3. Hva er produsentoverskudd og hvordan beregnes dette?
  4. Hvorfor er det naturlig å benytte variable og ikke faste kostnader når en beregner dekningsbidrag?
  5. Forklar hva som menes med eksterne virkninger. Gi tre eksempler på positive og tre eksempler på negative eksterne virkninger.
  6. Hvilke av disse situasjonene er eksempler på eksterne virkninger? Forklar og angi om det er positive eller negative eksterne virkninger. Du spiser en is, du tar deg en røyk, du tar deg litt snus, naboen din spiller piano så hele blokka hører deg.
  7. Er samfunnsøkonomisk overskudd en eksakt størrelse? Forklar
  8. Sett opp fem argumenter for og fem argumenter mot lyntog.

Oppgaver

Diverse oppgaver
© Cappelen Damm AS