Merkur

Oppgave: HMS i førersetet

 

Slå opp på side 40 i årsrapporten til Hurtigruten, se vedlegg. Les avsnittet om HMS.

Oppgave

 

  1. Hvilke negative hendelser i forhold til HMS trekkes fram?
  2. Tror du HMS-arbeid er spesielt viktig for et selskap som Hurtigruten? Forklar
  3. Hva er AMU?
  4. Hvordan var sykefraværet i 2007?
  5. Hvorfor tror du sykefraværet var høyere på vann enn på land?
  6. Beskriv hvordan selskapet jobber med sikkerhet og risikostyring.
  7. Hvilke målsetninger har blitt satt for 2008?

Oppgaver

Oppgave: HMS i førersetet
© Cappelen Damm AS