Merkur

HMS

Arbeidsmiljøloven setter klare krav til HMS-arbeid.

 

 

Alle virksomheter i Norge er pålagt å drive et systematisk HMS-arbeid. Hensikten er å bedre arbeidsmiljøet og øke sikkerheten.

Det er fire hovedfaser i dette arbeidet:

  1. Igangsetting av HMS-arbeidet
  2. Kartlegging av HMS-forholdene i organisasjonen
  3. Planlegging av tiltak
  4. Oppfølging og evaluering

Et tiltak i en fabrikk kan for eksempel være å gå til anskaffelse av løfteanordninger slik at arbeiderne skal slippe tunge løft. Det kan igjen gi lavere sykefravær. Evalueringen av dette tiltaket vil da være å finne ut om arbeidssituasjonen er blitt bedre, og om sykefraværet har gått ned.

 I menyen til høyre kan du laste ned heftet "Opplæring i HMS". Heftet er utarbeidet av NHO og gir en god innføring i hva HMS er og hvordan bedrifter jobber med HMS.

 

ForrigeNeste

Arbeidsmiljøloven § 3-1

Arbeidsmiljøloven § 3-1 spesifiserer kravene til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les hele lovteksten på lovdata

Nettressurser

Arbeidsmiljøloven

lovdata.no . . .


© Cappelen Damm AS