Merkur

Repetisjonsoppgaver: Arbeidsmiljø

Les teksten til denne modulen før du gjør oppgavene.

Oppgave

 

  1. Hvilken lov regulerer arbeidsmiljøet?
  2. Forklar hva som menes med psykososialt arbeidsmiljø
  3. Hvilken paragraf i loven spesifiserer reglene knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet?
  4. Gjør rede for Hertzbergs motivasjonsfaktorer og gi eksempler.
  5. Gjør rede for Hertzbergs hygienefaktorer og gi en oppsummering av Hertzbergs motivasjonsteori.
  6. Forklar hvordan følgende tiltak kan føre til at de ansatte får økt motivasjon: målstyring, jobbrotasjon, jobb-berikelse, selvstyrte arbeidsgrupper, kvalitetssirkler og avansements- og belønningssystemer

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver: Arbeidsmiljø
© Cappelen Damm AS