Merkur

Oppgave: Jobbing uten mobbing

Et godt arbeidsmiljø er ikke forenelig med mobbing.

Gjennom prosjektet ”Jobbing uten mobbing” ønsker myndighetene og partene i arbeidslivet å bidra til at færre arbeidstakere skal oppleve å bli utsatt for eller utstøtt fra arbeidet på grunn av mobbing. Satsingen skal bidra til å forebygge mobbing i arbeidslivet gjennom å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass. Fokus er å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. Gå inn på nettsiden og les om prosjektet. Svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva kjennetegner mobbing?
  2. Hva menes med skjult mobbing? Gi eksempler
  3. Hvordan tror du mobbing på arbeidsplasser skiller seg fra mobbing i skolen?
  4. Beskriv en typisk mobber
  5. Lag en liste over fem tiltak ledelsen kan iverksette for å unngå mobbing.

Oppgaver

Oppgave: Jobbing uten mobbing

Ressurser

Jobbing uten mobbing

http://www.jobbingutenmobbing.no/

© Cappelen Damm AS