Merkur

Kildeoppgave: læring på jobben er mest effektivt

 

Les artikkelen fra Ukeavisen Ledelse og svar på oppgavene

Oppgave

 

  1. Er det de med høy eller lav utdanning som i størst grad etterspør videre- og etterutdanning?
  2. Forklar hva som ligger bak forskjellen i etterspørsel etter videreutdanning mellom utdanningsgruppene.
  3. Hva slags opplæring gir størst utbytte? Hvorfor er det slik?
  4. Hva menes ned e-læring? Nevn fordeler og ulemper ved e-læring.

 

Oppgaver

Kildeoppgave: læring på jobben er mest effektivt
© Cappelen Damm AS