Merkur

Organisasjonslæring

Utgangspunktet for organisasjonslæring er at organisasjonen som helhet skal utvikle seg og lære. For at dette skal kunne skje må selvsagt individene i organisasjonen lære.
Organisasjonslæring er handling og aktivitet som fører til forandring i organisasjonen og som er foretatt av medlemmene. Alle enkeltmedlemmer i organisasjonen kan lære, men vi kan snakke om organisasjonslæring bare når læringen nedfeller seg i organisasjonen på en slik måte at den også blir retningsgivende for organisasjonsmedlemmenes senere handlinger. Hvis denne nedfellingsprosessen ikke skjer, har medlemmene i organisasjonen lært, men organisasjonen har ikke lært.
 
Eksempel
På bilverkstedet ”Bulk og kræsj” har to mekanikere lært seg en ny metode for fjerning av gamle eksoanlegg. Dette har de lært ved å se et klipp på Youtube. Det er liten tvil om at de to mekanikerne har lært noe nytt, men kan vi si at det har forekommet organisasjonslæring? Nei, for at det skal være organisasjonslæring må læringen nedfelles i organisasjonen slik at den er retningsgivende for organisasjonsmedlemmenes senere handlinger.
Etter et par dager får verkstedsjefen høre om den nye metoden. Han ber da de to mekanikerne om å beskrive metoden i et notat. Dette notatet deles ut til alle mekanikerne og de innkalles også til et kort innføringskurs i den nye metoden. Dette fører til at metodene for fjerning av eksosanlegg endres blant alle mekanikerne og organisasjonslæringen er et faktum!
 
 
Som vi kan se ut fra dette er individuell læring en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for organisasjonslæring.
At en organisasjon lærer betyr at det skjer en felles læringsprosess blant organisasjonens medlemmer. Det skjer for eksempel når alle må tilpasse seg et nytt organisasjonsmønster eller nye og gjennomgripende rutiner. Men det kan også skje når medlemmene deler sine individuelle erfaringer fra livet i organisasjonen, analyserer disse, blir enige om forandringer og gjennomfører disse. For at en organisasjon skal lære er det viktig at medlemmene i organisasjonen er villige til å dele kunnskapen sin. Det er derfor viktig at ledelsen oppfordrer til dette og at medlemmene i organisasjonen ikke har ”noe å tjene” på å holde kunnskapen for seg selv.
 
 
 
© Cappelen Damm AS