Merkur

Arbeidsoppgave: organisasjonsplaner

 

Start med å åpne vedlegget ”eksempler på organisasjonsplaner”. I vedlegget finner du tre ulike organisasjonsplaner.  

Oppgave

 

Del 1
 
 1. Bruk internett til å finne informasjon om de tre ulike selskapene. Gjør rede for følgende:
 2. Hvilken bransje er selskapet i?
 3. Hvilke produkter selger selskapet?
 
Del 2
 1. I denne delen ser vi nærmere på Hurtigruten. For å svare på oppgavene må du finne årsrapporten for 2007, se nettsiden til Hurtigruten.
 2. Gi en punktvis oppsummering over områdene som tas opp i årsrapporten.
 3. Hva var det økonomiske resultatet for Hurtigruten i 2007?
 4. Gi en oppsummering av hvorfor det økonomiske resultatet var skuffende i 2007.
 5. Se på organisasjonskartet til Hurtigruten (se vedlagt dokument). Beskriv hvordan ledelsen i bedriften er organisert.
 6. Hva står forkortelsene” CFO” og ”CEO” for?
 7. Hva menes med ”Chief of staff”? Gi eksempler på funksjoner og personer som kan være organisert under denne.
 
Del 3
 1. Sammenlign de tre ulike organisasjonene i vedlegget.  
 2. Beskriv forskjeller og likheter mellom måtene de tre organisasjonsplanene.
 3. Prøv å klassifiser de ulike organisasjonene i henhold til de ulike organisasjonstypene du har lest om i denne modulen.

 

Oppgaver

Arbeidsoppgave: organisasjonsplaner
© Cappelen Damm AS