Merkur

Repetisjonsoppgaver: Organisasjonskultur

Etter å ha lest teksten til denne modulen bør du kunne svare på disse oppgavene.

Oppgave

 

  1. Hvordan vil du definere begrepet kultur?
  2. Hva forstår vi med begrepet organisasjonskultur?
  3. Hva er forskjellen mellom kulturinnhold og kulturuttrykk?
  4. Gi eksempler på kulturuttrykk i klassen din.
  5. Hva har organisasjonskulturen å si for de ansatte? Gi eksempler
  6. Hva slags kjennetegn tror du organisasjonskulturen bør har i følgende bedrifter:
                - En bank
                - En barnehage
                - Et legekontor
                - En liten rørleggerbedrift

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver: Organisasjonskultur
© Cappelen Damm AS