Merkur

Gruppeoppgave: Kultur

Oppgave

 

Sett dere sammen i grupper på 3-5 elever. Drøft dere fram til hva som kjennetegner kulturen i klassen og på skolen generelt. Lag så en presentasjon hvor dere legger fram hovedpoengene deres.

Kom de ulike gruppene fram til samme resultat eller var det store variasjoner? Var det fellestrekk som gikk igjen hos alle gruppene?  

Oppgaver

Gruppeoppgave: Kultur
© Cappelen Damm AS