Merkur

Repetisjonsoppgaver: Ledelse

Etter å ha lest teksten til denne modulen bør du kunne svare på disse oppgavene.

Oppgave

 

  1. Hvilke tre hovedtyper roller mener Mintzberg at ledere har?
  2. Hvilke fire lederroller opererer Adizes med?
  3. Er det ledelsen som setter alle mål i en organisasjon? Forklar
  4. Forklar kort hva personaladministrasjon går ut på  
  5. Hva er forskjellen mellom informasjon og kommunikasjon?
  6. Gi en samlet oversikt over de viktigste ledelsesfunksjonene.

Oppgaver

Repetisjonsoppgaver: Ledelse
© Cappelen Damm AS