Merkur

Kildeoppgave: Født til ledelse

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer nær 33 prosent av variasjonen i lederferdighet, hevder BI-forsker Øyvind L. Martinsen. Her får du vite hva det vil si å ha talent for ledelse.

Les artikkelen fra forskning.no (se lenke til høyre) og svar på oppgavene

Oppgave

 

    1. Gjør rede for hva Martinsen mener er fem viktige kjennetegn ved den effektive lederen.
    2. Ta for deg hvert av de fem punktene fra oppgave 1. Lag et praktisk eksempel til hvert av punktene som illustrerer poenget. Konstruer eksempler basert på situasjoner du mener det er realistisk at kan oppstå i en organisasjon.
    3. Diskuter: Når det gjelder ledelse er medfødte evner viktigere enn hva du lærer gjennom skole og utdanning.
    4. Lag en liste over de egenskapene en perfekt leder besitter.

 

Oppgaver

Kildeoppgave: Født til ledelse
© Cappelen Damm AS