Merkur

Japan

 

Sammen med Sveits er vel Japan den av våre handelspartnere som har samme – eller kanskje høyere – kostnadsnivå enn Norge. Japan legger bare beslag på ca. 0,3 % av jordens landmasse, men med sine 127 millioner innbyggere utgjør japanerne 2–3 % av verdens befolkning. Mer enn 99 % av landets innbyggere er etniske (opprinnelige) japanere. Shinto-religionen er unik for Japan, og ca. 75 % har denne troen. Men japanere er svært tolerante overfor andre religioner. De er opptatt av full enighet innad i gruppen. Symbolikk, for eksempel gjennom farger, er viktig i japansk kultur. Japanernes atferd er svært personlig, og de trenger mange spørsmål for å finne ut hvordan de skal forholde seg til den andre parten. Japanere flest er svært opptatt av å ”ikke miste ansikt”. Det bør man huske når man omgås japanere!

 

Forretningsmøter
 • Kontortiden er vanligvis mellom kl. 09.00 og 17.00 eller 17.30, men mange ansatte går tilbake til kontoret etter middag og jobber til kl. 21.00–22.00.
 • I periodene 28. desember til 3. januar, 29. april til 5. mai og midten av august bruker japanere å besøke sine forfedres graver. Forretningsmøter bør derfor unngås i disse periodene.

 

 

Forhandlinger

 • Japanernes kommunikasjon er svært kontrollert, og de misliker sinneutbrudd.
 • Hvis en japaner sier at hun skal vurdere det, betyr det at han sier nei. I Japan svarer man også med ja på negative spørsmål. Spørsmålet ”Vil ikke Sony arbeide med oss?” blir for eksempel besvart med ja.
 • Forhandlinger starter på høyeste nivå i bedriften og flyttes nedover i hierarkiet.
 • Kontakter er veldig viktig. Man bør være nøye med å velge mellommenn, for japanere får en lojalitetsplikt overfor dem. Hvis man ikke har gode kontakter, vil personlig kontakt med bedriften gi bedre resultat enn et formelt brev.
 • Man bør alltid bruke mellommenn til å bringe dårlige nyheter.
 • Japanere betrakter vanligvis ikke kontrakter som endelige, men som mulige å reforhandle. Det å bruke japanske jurister i kontraktsarbeidet gir god anseelse.
 • I Japan er alder synonymt med plassering i bedriftshierarkiet. Man bør derfor vise mest respekt overfor den eldste personen i den japanske gruppen.
 • Japanere vil sjelden forklare detaljert hva som forventes av selskapet de forhandler med.
 • Man bør være veldig indirekte når man snakker til japanere. Man må for eksempel ikke anklage noen eller stille spørsmål som ingen kan svare på.
 • Det er ikke riktig å bruke humor i forhandlinger med japanere.
 • For å opprettholde god relasjon med japanske forretningsforbindelser, er det viktig at man later som om de forstår deg, selv om det er åpenbart at det ikke er tilfellet.

 

 

Forretningsrepresentasjon
 • Representasjonsmøter skjer som regel etter arbeidstid og svært sjelden i private hjem. Invitasjoner skjer ofte på kort varsel, og det kan gjerne være en bar-til-bar-runde eller invitasjon til sumobryting eller en karaokebar.
 • Blir man invitert, vil verten betale alle kostnadene. Man bør la verten bestille for seg, være entusiastisk og vise stor takknemlighet etterpå.
 • Blir man invitert hjem til den japanske forretningspartneren, bør man betrakte dette som en stor ære. Man må huske på å ta av seg skoene ved døren.
 • Middager varer lenge og slutter vanligvis rundt kl. 23.00.
 • Man må aldri peke med spisepinnene mot personer.
 • Inviterer man japanske forretningsfolk ut, vil de be om å betale regningen. Men da må man være pågående for å vise at man bryr seg og tar regningen.
ForrigeNeste

Fakta om Japan

Hovedstad: Tokyo

Språk: Japansk

Folketall: 127 millioner


© Cappelen Damm AS